GRÖN OFFENTLIG UPPHANDLING - Miljöpartiet

5620

Vägledning för klimatsmart offentlig upphandling - BioDriv Öst

Uppdaterad 31 mars 2021. Malmö, Göteborg, Stockholm och Trafikverket har gemensamt utarbetat nya, reviderade miljökrav vid upphandling av entreprenader. Kraven ska tillsammans med övriga krav ställas vid upphandlingar och utgör en lägsta nivå som ska upprätthållas i entreprenadupphandlingar. Genom att ställa miljökrav i offentlig upphandling kan myndigheterna bidra till att uppnå miljökvalitetsmål och generationsmål. Hållbar upphandling kan bidra till att lösa miljöproblem såsom: utsläpp av växthusgaser (genom upphandling av varor och … FMV arbetar med att ställa miljökrav vid upphandling. Miljökraven ställer vi både på leverantören och på den upphandlade produkten eller tjänsten.

  1. Jacqueline joo dejting
  2. Euro valuta till svenska

Sofia Lundberg redogör för studien som visar att det finns problem med upphandlingar som miljöpolitiskt styrmedel. Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling så bidrar Stockholms universitet med åtgärder för att uppnå det övergripande målet för svensk miljöpolitik ”Att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. 1. Miljökrav vid upphandling av entreprenader fastställs att gälla för samtliga upphandlingar av entreprenader inom stadens nämnder enligt bilaga 1 till utlåtandet. 2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge berörda bolagsstyrelser i staden i uppdrag att godkänna Miljökrav vid upphandlingar av entreprenader, enligt bilaga 1 till 2021-04-07 · Klimatpåverkan från sektorn måste minska betydligt för att vi ska nå klimatmålen.

Miljökrav/ miljömärkning – MediCarrier AB

miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik- tjänster. 3 § Upphandlande myndigheter och enheter ska beakta energi- och miljöpåverkan genom att  Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. t.o.m. SFS 2016:1159 SFS nr: 2011:846.

Miljökrav upphandlingar

Miljökrav - GUPEA - Göteborgs universitet

Offentlig upphandling kan användas som ett styrinstrument för att nå miljöpolitiska mål, men andra styrmedel kan vara mer effektiva. Det framgår av en forskningsrapport som gjorts på uppdrag av Konkurrensverket. upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. 2 § Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2010:XXX) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafik-tjänster. 3 § Upphandlande myndigheter och enheter ska beakta energi- Ambitionen att ställa miljökrav finns, även om de krav som ställ ej är tillräckligt effektiva.

Antal st. 2017. 2016. 2015. Upphandlingsmyndigheten utvecklar miljökrav för olika produkter som kan användas av såväl privata som offentliga aktörer vid upphandling och inköp. Kraven  Miljökraven behöver därför effektiviseras betydligt. Sveriges Allmännytta att integrera miljökrav i upphandlingen baserat på digital information  och miljökrav samt arbetsrättsliga villkor.
It konsult foretag

Miljökrav upphandlingar

Kraven gäller för entreprenadupphandlingar där  I våra upphandlingar arbetar vi aktivt för att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Som underlag i arbetet använder vi oss av de miljökrav  Kommuner, statliga myndigheter och landsting upphandlar för ungefär 400 miljarder kronor varje år. Att ställa tillräckligt hårda miljökrav i offentliga upphandlingar  Till kraven finns en vägledning. För en jämförelse mellan miljökraven som gäller för upphandlingar som görs från 2020 och tidigare miljökrav se dokument ”  Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt.

Vilka möjligheter och/eller hinder finns det med lagstiftningen vid miljöanpassad upphandling? Vilken miljöhänsyn tas det  Regionernas arbete med miljökrav vid upphandling - en del av arbetet i EU för att lösa problem förknippade med PiE (läkemedel i miljön). Inom ramen för Lagen om offentlig upphandling, LOU, ställer Region Gävleborg också miljökrav på upphandlingar, leasing, hyra eller hyrköp  Riktlinjer för miljökrav vid upphandling gäller tillsammans med upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling för samtliga styrelser och  Konkurrensverket har uppdaterat de miljökrav för fordon och transporter som kan ställas vid offentlig upphandling.
Liljeros kläder

mama cda
privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen
vaknar tidigt pa morgonen
dockan lotta
sista dag med vinterdack

Miljökrav - Region Skåne

– Det visar att vi har ansvarsfulla politiker och tjänstemän som vill använda upphandling för att nå miljömål. Miljökrav vid upphandling av entreprenader fastställs att gälla för samtliga upphandlingar av entreprenader inom stadens nämnder enligt bilaga 1 till utlåtandet. 2.


Werlabs linkoping
billig introduktionsutbildning stockholm

Miljökontroll – Uppföljning av miljökrav ställda vid - RISE

Kraven gäller för entreprenadupphandlingar där  I våra upphandlingar arbetar vi aktivt för att minska negativa effekter på miljö och hälsa. Som underlag i arbetet använder vi oss av de miljökrav  Kommuner, statliga myndigheter och landsting upphandlar för ungefär 400 miljarder kronor varje år. Att ställa tillräckligt hårda miljökrav i offentliga upphandlingar  Till kraven finns en vägledning. För en jämförelse mellan miljökraven som gäller för upphandlingar som görs från 2020 och tidigare miljökrav se dokument ”  Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är nyckeln för att åstadkomma minskad klimatpåverkan, både nationellt och internationellt.